Dziękuję za zaproszenie do tego projektu Tomaszowi Foder i innym współprowadzącym. Były to dla mnie bardzo ważne dwa dni wzajemnych inspiracji i wartościowych doświadczeń z trenerami różnych dyscyplin sportowych. Czas odwagi, autentyczności i nowych odkryć. Około 7h warsztatów jako trener z zaangażowanymi w swoje życie ludźmi, którzy chcą i poszukają…

Cieszę się że spotkałam cudownych, otwartych ludzi i świadomych trenerów, którzy zauważyli że żeby “trenować” innych sami potrzebują “trenować” siebie.
Trenować = lubić siebie, wspierać, zauważać, być, czuć, doświadczać, rozmawiać, znać cel… Takich, co chcą stanąć za sobą i stać.
Wierzę, że ten projekt ma szansę wpłynąć na jakość życia trenerów i zawodników.
Czekam na kolejne spotkania!
Zapraszam i polecam wrześniową edycję.
Moc w słabości się doskonali.
#ZdejmijMaskęTrenerze
#bss
#zacznijodsiebie
#swiadomytrenerswiadomyzawodnik
Ps. Dziękuję Zawodniczkom i Trenerom SMS PZKosz Łomianki