MISJĄ FUNDACJI POMOCY TLENIAK jest dbanie o równy start, integrację, szczęście, jakość życia dzieci i młodzieży oraz osób chorych na PWS poprzez tworzenie warunków włączenia społecznego, wspieranie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, a także realizację działań z obszaru sportu i rekreacji.

Zbieramy środki na dom rehabilitacyjno-mieszkalny dla osób niepełnosprawnych oraz dorosłych osób z Zespołem Pradera-Williego.

Inicjatorami powstania Fundacji Pomocy Tleniak są byli operatorzy jednostek specjalnych Policji, byli operatorzy jednostki specjalnej Wojska Polskiego oraz pracownicy podmiotów działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nasza praca była i jest dla nas pasją. Nasza służba dla Was, w głębi naszej duszy, nadal trwa.

Wykorzystując nasze doświadczenie i specjalistyczne wyszkolenie chcemy nieść pomoc osobom, które tego potrzebują m.in. młodym ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom dotkniętym zespołem Pradera-Williego.

Pomagamy, aby inni mieli łatwiejszy start w życiu…