• Instruktor płetwonurkowania EANx IANTD,
  • Płetwonurek Trimixowy ITDA,
  • Skoczek spadochronowy.