Bardzo dziękujemy osobom, które wsparły naszą fundację.